Załączniki do polityki prywatności

  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w “Power” Sp. with o. o. – See
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych zawierających umowę cywilnoprawną lub pracowników oraz osób reprezentujących podmiot zawierający umowę cywilnoprawną z “Power.” Sp. z o. o. – See
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, które kontaktują się z ” Power.”Sp z o. o. telefonicznie, mailowo lub pocztą tradycyjną – See
  • Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób zatrudnionych w ” Power.”Sp. z o. o. z o. o. – See